baner

Witaj na stronie Fundacji

Misja

Nasza misja

Fundacja Światełko została powołana w 2015 roku w celu niesienia pomocy wychowankom domów dziecka, dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, a także samotynym matkom i placówkom medycznym. Nasza działalność opiera się głównie na zakupie środków codziennego użytku, w tym środków czystości, przyborów naukowych, sprzętu typu RTV i AGD i ogólnie szeroko rozumianej pomocy finansowej. Podejmujemy również działania na rzecz rozwoju zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego naszych podopiecznych poprzez organizację zajęć edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych.

Obecnie nasze cele statutowe realizujemy za pomocą kilku programów edukacyjnych oraz artystycznych, takich jak np. przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży oraz cykl czytań wybranych baśni i bajek dla maluchów w przedszkolach.

Przy współpracy z profesjonalnymi wykładowcami prowadzimy w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych prelekcje oraz warsztaty dotyczące skutków prawnych i zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz młodzież szkolną.

Fundusze na realizację naszych celów pozyskujemy również poprzez prowadzenie zbiórki publicznej zgłoszonej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup wspomnianych środków rzeczowych, które następnie przekazujemy placówkom najbardziej potrzebującym wsparcia w tej formie.

Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć szczegółowych informacji dotyczących wspierania przez nas placówek, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Zarządem Fundacji.

Zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z zakresem naszych działań.

Serdecznie pozdrawiamy, Zarząd Fundacji.

opp
pomocne dłonie

Cele fundacji

Cele Fundacji

pomoc szpitalom

Pomoc szpitalom

Pomoc szpitalom oraz placówkom medycznym

pomoc dzieciom

Pomoc dzieciom

Pomoc dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowejlub materialnej, pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie domów dziecka i schronisk dla samotnych matek

tradycje narodowe

Podtrzymywanie tradycji narodowej

Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości, narodowej, obywatelskiej i kulturowej

mniejszosci narodowe

Mniejszości narodowe

Działanie na rzecz mniejszości narodowych

ochrona

Ochrona zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia

ochrona zwierzat

Ochrona zwierząt

Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

ofiary katastrof

Pomoc ofiarom

Katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

wspolpraca

Współpraca

Z samorządami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z biednych rodzin

wsparcie niepelnosprawnych

Wspieranie niepełnosprawnych

Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz w ciężkiej sytuacji materialnej

wolontariat

Wolontariat

Promocja i organizacja wolontariatu

NIP

5851472351

KRS

0000582129

REGON

362809959

Współpraca

Współpraca

Współpracujemy między innymi z:

lelental

Elwira Lelental

Prezez Fundacji NOWE ŻYCIE

rodziewicz

Joanna Rodziewicz

Artystka - Malarka

dariusz siastacz

Dariusz Siastacz

Dyrektor Artystyczny

giennadij jerszow

Giennadij Jerszow

Artysta - Rzeźbiarz

Partnerzy

Partnerzy


Kontakt