baner

Witaj na stronie Fundacji

Misja

Nasza misja

Fundacja Światełko została powołana w 2015 roku w celu niesienia pomocy wychowankom domów dziecka, dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, a także samotynym matkom i placówkom medycznym. Nasza działalność opiera się głównie na zakupie środków codziennego użytku, w tym środków czystości, przyborów naukowych, sprzętu typu RTV i AGD i ogólnie szeroko rozumianej pomocy finansowej. Podejmujemy również działania na rzecz rozwoju zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego naszych podopiecznych poprzez organizację zajęć edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych.

Obecnie nasze cele statutowe realizujemy za pomocą kilku programów edukacyjnych oraz artystycznych, takich jak np. przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży oraz cykl czytań wybranych baśni i bajek dla maluchów w przedszkolach.

Przy współpracy z profesjonalnymi wykładowcami prowadzimy w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych prelekcje oraz warsztaty dotyczące skutków prawnych i zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz młodzież szkolną.

Fundusze na realizację naszych celów pozyskujemy również poprzez prowadzenie zbiórki publicznej zgłoszonej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup wspomnianych środków rzeczowych, które następnie przekazujemy placówkom najbardziej potrzebującym wsparcia w tej formie.

Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć szczegółowych informacji dotyczących wspierania przez nas placówek, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Zarządem Fundacji.

Zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z zakresem naszych działań.

UWAGA: W związku z wejsciem w dniu 25 maja 2018 roku ustawy o ochronie danych osobowych RODO, niestety nie możemy publikować wizerunku podopiecznych placówek, które wspieramy.

opp
pomocne dłonie

Cele fundacji

Cele Fundacji

pomoc szpitalom

Pomoc szpitalom

Pomoc szpitalom oraz placówkom medycznym

pomoc dzieciom

Pomoc dzieciom

Pomoc dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowejlub materialnej, pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie domów dziecka i schronisk dla samotnych matek

tradycje narodowe

Podtrzymywanie tradycji narodowej

Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości, narodowej, obywatelskiej i kulturowej

mniejszosci narodowe

Mniejszości narodowe

Działanie na rzecz mniejszości narodowych

ochrona

Ochrona zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia

ochrona zwierzat

Ochrona zwierząt

Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

ofiary katastrof

Pomoc ofiarom

Katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

wspolpraca

Współpraca

Z samorządami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z biednych rodzin

wsparcie niepelnosprawnych

Wspieranie niepełnosprawnych

Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz w ciężkiej sytuacji materialnej

wolontariat

Wolontariat

Promocja i organizacja wolontariatu

NIP

5851472351

KRS

0000582129

REGON

362809959

Współpraca

Współpraca

Współpracujemy między innymi z:

lelental

Elwira Lelental

Prezez Fundacji NOWE ŻYCIE

rodziewicz

Joanna Rodziewicz

Artystka - Malarka

dariusz siastacz

Dariusz Siastacz

Dyrektor Artystyczny

giennadij jerszow

Giennadij Jerszow

Artysta - Rzeźbiarz

Partnerzy

Partnerzy


Kontakt